Spraak

Een vertraagde spraakontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes.
Jonge kinderen spreken de woorden meestal onvolledig uit. Bijvoorbeeld ‘toe’ voor ‘stoel’ of ‘ba’ voor ‘bal’. Sommige kinderen blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind zich soms niet voldoende duidelijk kan maken. Dit kan ertoe leiden dat een kind teruggetrokken gedrag gaat vertonen of driftig wordt.
Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat een kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak gevonden wordt.
Slissen, waarbij klanken zoals de S worden uitgesproken met de tong tegen of tussen de tanden, komt ook regelmatig voor.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal een articulatieonderzoek afnemen en nagaan welke stoornissen het spreken van het kind beïnvloeden.
De logopedist heeft verschillende methodes ter beschikking waarbij op een speelse manier met het kind wordt geoefend. Er worden luisteroefeningen gedaan waarbij het kind leert minimale verschillen tussen woorden te onderscheiden. Het zelf correct uitspreken van voor het kind moeilijke klanken en klankcombinaties wordt eveneens geoefend. Er worden oefeningen meegegeven, zodat thuis ook gewerkt wordt aan de uitspraak. Een vertraagde spraakontwikkeling kan goed behandeld worden; het resultaat hangt onder andere af van de oorzaak.

Scroll naar boven